ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Serviceflats (ID: 107)

Name: Serviceflats

Display Field: BEHEERDER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De geo-laag geeft de exacte lokaties van de serviceflats weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het woon- en zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Eenserviceflatcomplexis een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen. Personen die zorgbehoevend zijn en personen vanaf 65 jaar of ouder kunnen er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden. Zij kunnen facultatief een beroep op ouderenzorg doen. ‘Assistentiewoningen’ zijn een andere benaming voor serviceflats. Op basis van een aantal karakteristieken van de flat en de relatie met zorgmogelijkheden worden dergelijke flats al dan niet erkend als ‘assistentiewoning’ door de Vlaamse gemeenschap. De bewoners van zowel de erkende als niet-erkende assistentiewoningen kunnen een beroep doen op basiszorgaanbod die nabij de woning wordt voorzien.De meeste serviceflats zijn huurflats; een minderheid van deserviceflats zijn koopflats. Het onderscheid is niet zichtbaar in deze geo-laag.

Copyright Text: De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen, Ferubel (Federatie van Private Rusthuizen België) en FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata