ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: huisartsen (ID: 119)

Name: huisartsen

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Alle lokaties van huisartsen in Antwerpen, gegeocodeerd op adres, volgens overzichten van de Huisartsenkringen van Antwerpen.

Copyright Text: Stad Antwerpen / OCMW / Antwerpse huisartsenkringen

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata