ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: plein (ID: 180)

Name: plein

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze laag bestaat uit onbebouwde ruimte van het openbaar domein, namelijk pleinen. In Antwerpen bevinden zich vele pleinen, zoals Koningin Astridplein, Groenplaats en Grote Markt.De laag is voornamelijk gebouwd op data uit verschillende bestaande lagen, zoals de open ruimte laag, AGEV_locaties en het Wegenregister

Copyright Text: SSO/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata