ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: CHE_vecGebied (ID: 184)

Name: CHE_vecGebied

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Dit zijn gebieden in Antwerpen die op bestemmingsplannen (gewestplan, BPA's, RUP's) zijn aangeduid als zones met hoge Culturele, Historische en Esthetische waarde (afgekort dus CHE), waarbij de wenselijkheid van behoud voorop wordt gesteld. Doel:In CHE-gebieden zijn verbouwingen of nieuwbouwprojecten onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gericht op behoud, maar dat wil niet zeggen dat elke verandering in de omgeving per definitie wordt tegengehouden. Het is wel de bedoeling dat er in de CHE-gebieden extra voorzichtig wordt omgesprongen met het bouwkundig patrimonium. Als een bouwheer plannen heeft voor een verbouwing of een nieuwbouw binnen een CHE-gebied, dan kan monumentenzorg vragen een CHE-rapport op te stellen. Een medewerker van de dienst monumentenzorg komt ter plaatse en heeft een gesprek met de architect en/of de bouwheer over de geplande werken. Op basis daarvan wordt de inhoud en de omvang van de studie bepaald Aanmaak:- CHE_gebied op basis van Gewestplanbestemming : sdedactua.THEMA.GWP_BESTEMMING met definition query: (HOOFDCODE IN ('0101','0103','0914','1610') OR OVER_ = '1602') AND DATUM_E IS NULL - CHE_gebied op basis van BPA_RUP_grondvlak : sdedgeo.LAAG.BPA_RUP_GRONDVLAK met definition query: (SVNAAM LIKE '%erfgoed%' or SVNAAM LIKE '%historisch%'or SVNAAM LIKE '%esthetisch%' or SVNAAM LIKE '%waardevol%' or SVNAAM LIKE '%beschermd%' or hoofdcode = '00101') AND EINDDATUM IS NULL - CHE_gebied op basis van BPA_RUP_overdrukvlak : sdedgeo.LAAG.BPA_RUP_OVERDRUK met definition query: (SVNAAM LIKE '%erfgoed%' or SVNAAM LIKE '%historisch%'or SVNAAM LIKE '%esthetisch%' or SVNAAM LIKE '%waardevol%' or SVNAAM LIKE '%beschermd%' or hoofdcode = '00101') AND EINDDATUM IS NULL Voor gemeentelijke (Antwerpse) RUPs is de afspraak gemaakt 'CHE-gebied' in de overdruklaag te steken met hoofdcode '00101' (cfr. code '0101' in GWP). Om ook de mogelijke CHE-gebieden in provinciale en gewestelijke RUPs te ondervangen wordt de query op het veld 'svnaam' toegevoegd.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata