ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: smartzone (ID: 186)

Name: smartzone

Display Field: Naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Op 12 mei 2017 beslisten stad Antwerpen en Imec om een Smart Zone in te richten in het centrum van de stad (Sint Andries). Met de Smart Zone willen beide innovatie en samenwerking stimuleren tussen de verschillende lokale en internationale betrokken actoren (bedrijven, burgers, kennisinstellingen en de overheid). De doelstelling is om Internet Of Things-diensten, toepassingen en technologieën te creëren, te testen en te valideren in een neutrale, real-life smart city-omgeving. Meer bepaald, heeft de Smart Zone heeft drie doelstellingen voor ogen:1. Een technologie en living lab waar slimme technologieën worden getest en op elkaar afgestemd, dit in nauw overleg met de betrokken actoren (zoals de burgers en bedrijven in de buurt). Een innovatie hub dus waar nieuwe technologie zich kan waarmaken en slimme oplossingen worden bedacht voor de stedelijke uitdagingen waar we voor staan.2. Een demozone: waar burgers aan den lijve kunnen ondervinden wat slimme technologie betekent, wat dit voor hen kan opleveren maar ook een zone waar bedrijven hun nieuwste technologie kunnen tonen ten aanzien van burgers/klanten. Lokale actoren zoals burgers en winkelverenigingen zullen ook worden bevraagd naar het gebruikersgemak van de technologie via een living lab methode.3. Een uitstalraam om andere Vlaamse, Europese en zelfs internationale steden te tonen waar de stad mee bezig is en om als innovatie hub bedrijven van ver aan te trekken.

Copyright Text: OD

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata