ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: stadsloket (ID: 2)

Name: stadsloket

Display Field: TYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De stad Antwerpen beschikt voor haar administratieve dienstverlening naar de burger over stadsloketten in de 9 districtshuizen en ook over een stadsloket op Linkeroever.U wilt meer info over de heraanleg van uw straat? U heeft een vraag over het vrijetijdsaanbod in uw buurt? Of u had graag een subsidie aangevraagd voor een project? Dan kan u terecht bij de medewerkers van districtswerking.Districtswerking is een verzameling van verschillende diensten van communicatie tot jeugd en senioren, over cultuur en sport. Maar ook stedelijk wijkoverleg en openbaar domein vallen hieronder. Deze diensten vindt u in het districtshuis van uw woonplaats.Dieze laag bevat de polygonen van de gebouwen waar deze diensten gehuisvest zijn.

Copyright Text: Stad Antwerpen / DL

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata