ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: BUURTSPORTWIJK (ID: 204)

Name: BUURTSPORTWIJK

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Buurtsport maakt het in dertien aandachtswijken mogelijk om te sporten of bewegen in de eigen wijk. Op de kaart zie je waar de 13 aandachtswijken liggen.

Copyright Text: Sporting A

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata