ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: GEBEDSHUIS (ID: 208)

Name: GEBEDSHUIS

Display Field: ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De dienst levensbeschouwingen-erediensten verzamelt gegevens over alle actieve geloofsgemeenschappen in Antwerpen. Dit als voorwaarde om het bestuursakkoord te realiseren waarbij de stad een integraal beleid voert rond locatie, vergunning en beheer van gebedsruimtes met aandacht voor de religieuze vrijheden maar ook voor de impact op de wijk en de omwonenden. Brandveiligheid, geluid, mobiliteit en ruimtelijke veiligheid zijn hierbij belangrijke criteria. Doel van dit centrale overzicht is enerzijds intern beleid te voeren rond publiek toegankelijke infrastructuur, anderzijds deze informatie te ontsluiten voor een extern publiek. Geïnteresseerden kunnen zelf opzoeken wie de in hun stad of buurt actieve geloofsgemeenschappen zijn. De gis-laag bevat informatie over adres, type (rooms-katholiek, protestants, joods, islamitisch,…), subtype (strekking, denominatie of nationaliteit), vzw-nummer, website en taal eredienst.

Copyright Text: SD i.s.m. SSO/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata