ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: zone30 (ID: 21)

Name: zone30

Display Field: NUMMER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:De kaart "zone 30 gebieden" lokaliseert zone 30-gebieden in Antwerpen en de nieuwe gebieden die nu voorgesteld worden. Op basis van het al dan niet voorhanden zijn van meer gedetailleerde plannen, collegesluiten en/of gemeenteraadsbesluiten werden de betrokken zones grootschalig ingetekend. Doel:De geo-laag geeft een aanduiding van de zone 30-gebieden en de gebieden in voorbereiding en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: veiligheid, spreiding, omgevingsanalyses, kwaliteit van het wonen, … Aanmaak:In samenwerking met de afdeling 'verkeer en mobiliteit' van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf werden de zone 30-gebieden grootschalig ingetekend. Er werd niet alleen gekeken naar de concrete zones, maar ook het statuut van de betrokken zone en de overeenkomstige besluitvorming werden in beeld gebracht. Deze gegevens zijn belangrijk naar de interpretatie en het gebruik van de data. Enkel de zones die de status "goedgekeurd" hebben meegekregen, kunnen in dit verband beschouwd worden als formeel goedgekeurde zones 30, omdat ook het betrokken Ministerie er zijn goedkeuring aan heeft gegeven.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/cel Omgevingsinformatie

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata