ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: EVENEMENT_LOCATIES (ID: 212)

Name: EVENEMENT_LOCATIES

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Een aantal plaatsen in de stad worden veel gebruikt of zijn geschikt voor de organisatie van openbare evenementen. Op termijn willen we praktische informatie over het gebruik van deze locaties opnemen. De huidige gegevens zijn indicatief en onder voorbehoud. De data worden regelmatig bijgewerkt en ontbrekende locaties toegevoegd. Omdat er volop gebouwd wordt in de stad kan het zijn dat locaties niet beschikbaar zijn op een zeker moment.

Copyright Text: OS/Evenementen

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata