ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: SCHOOLSTRATEN (ID: 224)

Name: SCHOOLSTRATEN

Display Field: SCHOOL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Betekenis schoolstraten: Aan het begin en he einde van de schooldag wordt de straat een half uurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een vrijwilliger zet een hek aan het begin en het einde van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel.Auto’s die al in de straat geparkeerd stonden mogen de straat wel uitrijden. Wanneer de hekken weg zijn mag iedereen de straat weer opnieuw inrijden.

Copyright Text: SW/MPA

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata