ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: GROENPLAN_DEURNE (ID: 233)

Name: GROENPLAN_DEURNE

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Deze,laag is gemaakt in kader van het groenplan Deurne en bestaat uit het district Deurne opgedeeld in een aantal wijken waarin een link staat naar een pdf van het groenplan van de desbetreffende wijk en een link naar de algemene pdf van Groenplan Deurne.

Copyright Text: Stadontwikkeling / Omgeving

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata