ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: AED (Automatische externe defibrillator) (ID: 235)

Name: AED (Automatische externe defibrillator)

Display Field: gebouw

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Een AED (Automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Dit bestand toont alle locaties waar stad Antwerpen een AED heeft in beheer bij een stadsdienst. AED's geplaatst door andere organisaties vindt je hier niet op.

Copyright Text: Stad Antwerpen | SD | Welzijn | Gezondheid

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata