ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: STRAATOBJECTEN_ZITMEUBILAIR (ID: 237)

Name: STRAATOBJECTEN_ZITMEUBILAIR

Display Field: Objecttype

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Zitbanken worden sinds jaar en dag voorzien op pleinen en straten, in parken en perken, onder bomen en langskaden. Dit meubilair maakt van het openbaar domein een publieke ruimte, zorgt voor het onderscheid tussenstraat en steenweg; het maakt van de buitenruimte een ruimte waar het aangenaam is om te zitten, te rusten,te communiceren, te observeren of zelfs te spelen.De stad Antwerpen plaatste jarenlang ‘centaure’- zitbanken. Deze bleek een uitermate onderhoudsvriendelijkebank vanwege haar eenvoudige samenstelling met een minimum aan onderdelen. Met dit gegeven in hetachterhoofd ontstond een standaard die voldeed aan een hoog eisenpakket, gaande van onderhoudbaarheidover functionaliteit tot budgetvriendelijkheid. Deze standaard bank blijft behouden, de mogelijke variatiesworden zelfs nog uitgebreid.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Beheer_en_Onderhoud

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata