ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: autodeelplaats (ID: 24)

Name: autodeelplaats

Display Field: STRAAT

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Via cambio of autopia kan je als niet alle dagen een wagen nodig hebt 1 delen met je buurt. Aanmaak door parkeerbedrijf.

Copyright Text: Stap Antwerpen - Parkeerbedrijf

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata