ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: WEGENREGISTER_TRAGE_WEG (ID: 244)

Name: WEGENREGISTER_TRAGE_WEG

Display Field: STATUS

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.Trage Wegen vzw heeft in opdracht van de stad de trage wegen in Antwerpen geïnventariseerd. Vervolgens zijn de trage wegen door de stad geïntegreerd in het Wegenregister, het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen.

Copyright Text: Trage Wegen vzw en Team Data/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata