ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: verdeelpunt_zwerfafval (ID: 248)

Name: verdeelpunt_zwerfafval

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Locaties in stad Antwerpen waar Straatvrijwilligers rode zakken voor zwerfvuil kunnen ophalen. Op vertoon van de straatvrijwilligersbadge, kunnen maximaal 2 rollen per keer opgehaald worden.

Copyright Text: Ondernemen en Stadsmarketing | Marketing en Communicatie (team Straatvrijwilligers, dienst Verbinding, afdeling Gemeenschapsvorming, Sociale Dienstverlening) i.s.m. Studiedienst/GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata