ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_geel (ID: 256)

Name: Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_geel

Display Field: STRAATNAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Afhankelijk van het weer of wintertype onderneemt de stad acties om sneeuw en ijzel te bestrijden. De kleurcodes geven die verschillende manieren van aanpak weer. In de bijgevoegde plannetjes verneemt u welke fietspaden geruimd worden.Verschillende wintertypecodes in het sneeuw- en ijzelplan:Wintertype GEEL (minste sneeuw/ijzel): De stadsdiensten strooien preventief op bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, 100 spoeddiensten en fietspaden op gewestwegen.Wintertype ORANJE: De stadsdiensten strooien preventief op bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, 100 spoeddiensten en de meest gebruikte fietspaden. Wintertype ROOD preventief: De stadsdiensten strooien preventief op bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, 100 spoeddiensten, grote wijkwegen, de routes van het openbaar vervoer en de fietspaden.Wintertype ROOD algemeen (meeste sneeuw/ijzel): Algemene inzet voor het sneeuwvrij houden van bruggen, op- en afritten, grote invalswegen, 100 spoeddiensten, grote wijkwegen, de routes van het openbaar vervoer, kleinere wijkwegen en fietspaden.Toelichting wintertypes:GEEL: kans op lichte wintertoestand:Kans op sporadische vorming van enkele rijmplekkenKans op lichte sneeuwval zonder veel gevolgenKans op vorming van enkele geïsoleerde, aanvriezende mistbankenORANJE: kans op matige wintertoestandKans op vorming van rijm- of ijsplekkenKans op lichte sneeuwvalKans op aanvriezende mistROOD: kans op zware wintertoestandGrote kans op sneeuwval of op ijzel die het verkeer in belangrijke mate kunnen hinderenLangdurige sneeuwval

Copyright Text: SB

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata