ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: park and Ride (ID: 28)

Name: park and Ride

Display Field: Naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Park and Ride zijn randparkings met connectiviteit met het openbaar vervoer. Automobilisten worden aangemoedigd om de auto op de parking achter te laten en vervolgens met het openbaar vervoer of via carpooling naar Antwerpen te reizen.Aangemaakt door Parkeerbedrijf.

Copyright Text: Stad Anwerpen - Parkeerbedrijf

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata