ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: blindegeleidelijn (ID: 31)

Name: blindegeleidelijn

Display Field: STRAATNAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Samenvatting:In overleg met de ‘werkgroep antwerpen toegankelijk’ (WAT) werden assen geselecteerd waar het wenselijk is om blindegeleidelijnen te voorzien. (op basis van openbaar vervoersassen, toeristische attractiepolen, gemeenschapsvoorzieningen, instituten voor blinden en slechtzienden,…) Doel:Aandacht voor assen voor blindegeleide bij ontwerpen van het openbaar domein. Aanmaak:De assen zijn ingetekend op basis van de grootschalige basiskaart. De assen werden zoveel mogelijk getekend op voetpaden en bij oversteken op zebrapaden.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/mobiliteit en verkeer

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata