ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: sporthal (ID: 41)

Name: sporthal

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van alle door de stad beheerde overdekte sportinfrastructuur binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie, het schaalniveau en de eigendomstitel van de overdekte sportinfrastructuur weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid, … De inschaling van de sportvoorzieningen heeft geen absolute waarde: het gaat enkel om een ruwe inschatting. Aanmaak:De inventaris werd opgemaakt door de stedelijke sportdienst. Het bevat alle door de stad beheerde sportinfrastructuur, infrastructuur in concessie gegeven en privé infrastructuur. Vanwege de sterk veranderde context kan deze laatste minder volledig zijn. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. SportOpp is de netto oppervlakte van de sportzalen of zwembaden. Capa_Zit is de maximale zitcapaciteit en Capa_Staan is de maximale staancapaciteit van de voorziening. Momenteel zijn deze waarden nog niet gekend. Gemeten opp is de netto sportoppervlakte.

Copyright Text: Stadsontwikkeling ism de Stedelijk Sportdient

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata