ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: park (ID: 5)

Name: park

Display Field: STRAAT

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: SamenvattingEen vlakkenlaag die het openbaar domein (straten, pleinen, parken) indeelt in verschillende zones.DoelDoor SB/GB gebruikt om een type gebied (park, straatbeplanting, ...), (straat)naam, district e.d. toe te kennen aan punt-, lijn- en vlakelementen in de groeninventaris. Op basis daarvan kunnen de groengegevens sneller gefiltert en/of gegroepeerd worden.Basis (aanmaak)Grotendeels aangemaakt uit de laag Terrein (wegzones en kruispuntzones), aangevuld met de contouren van alle groenzones door SB/GB beheerd. Contouren worden opgemaakt obv de kadastrale percelen en/of het opgemeten groen. Iedere straat beslaat 1 vlak, en heeft kenmerken straatnaam, type gebied(i.c. straatbeplanting), district en postcode.De grens tussen twee straten is vastgelegd obv de logica van het beheer van het groen. Andere gebieden (parken, 'tuinen' van wooncomplexen, scholen e.d. en specifieke terreinen zoals begraafplaatsen, parkingsen bufferzones) hebben vaak ook een naam.

Copyright Text: SB/GB

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata