ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: deeltijds_kunstonderwijs (ID: 56)

Name: deeltijds_kunstonderwijs

Display Field: ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Samenvatting:Locatie van scholen van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de scholen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De scholen zijn ingedeeld volgens het volgende type: basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. Aanmaak:LS verwerkt de locaties van scholen uit de stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA) Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort.

Copyright Text: LS - SZ/DSP

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata