ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: speelbossen (ID: 70)

Name: speelbossen

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: De geo-laag geeft de exacte locatie en bijkomende informatie van de speelbossen weer. Ze kan onder meer gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.

Copyright Text: Cultuur, Sport en Jeugd ism Studiedienst Antwerpen / GIS

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 10000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata