ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (P_Publiek/Astad_20160208)

Bibliotheek (0)
Cultuurcentrum (1)
stadsloket (2)
openbaar_toilet (3)
sport (4)
park (5)
basis_school (6)
recyclagepark (7)
glascontainer (8)
Politiekantoor (9)
wegen (10)
Museum (11)
district (12)
sorteerstraat_bovengronds (14)
sorteerstraat_ondergronds (15)
jeugddienst (16)
brandweerkazerne (17)
hondeloopzone (13)
begraafplaats (18)
ziekenhuis (20)
zone30 (21)
Akaart_locaties (22)
bewonerskaartzone (23)
autodeelplaats (24)
taxistandplaats (25)
oplaadpunt (26)
parkeertariefzones (27)
park and Ride (28)
loopparcours (29)
loopverbindingsroutes (30)
blindegeleidelijn (31)
WIFI openbaar (32)
markt (33)
webpunten_met_begeleiding (34)
VELO-station (39)
bewonerskaartzones_Gebruik (40)
sporthal (41)
zwembad (42)
treinstation (43)
volkstuinen (44)
natuurgebied (45)
secundair_school (55)
deeltijds_kunstonderwijs (56)
volwassen_onderwijs (57)
urinoir (58)
webpunten_zonder_begeleiding (59)
webpunten_zonder_begeleiding_met_computercursussen (60)
publieke_parkings (62)
Buurtfietsenstallingen_Parkeerbedrijf (63)
Buurtparkings_Parkeerbedrijf (64)
Fietsparkeerplaatsen_Publiek (65)
Sportveld (66)
Skateterreinen (67)
Speelterreinen (68)
Natuurlijke speelterreinen (69)
speelbossen (70)
Wifizone (71)
aanbevolen_fietsroutes (72)
delijn_bushalte (73)
delijn_buslijn (74)
delijn_tramhalte (75)
delijn_tramlijn (76)
Kinderopvang_totaal (91)
Kinderopvang_gezinsopvang_volgens_inkomen (92)
Kinderopvang_gezinsopvang_vaste_prijs (93)
Kinderopvang_groepsopvang_volgens_inkomen (94)
Kinderopvang_groepsopvang_vaste_prijs (95)
Kinderopvang_groepsopvang_met_kinderopvangtoelage (96)
spoor_oost (97)
huisartsenwachtpost (98)
huisartsenwachtpost_zone (99)
Gebied_lage_emissiezone_LEZ (100)
Barbeque (102)
Stille_stukjes_stad (103)
Woonzorgcentra (104)
Dienstencentra (105)
Centra voor kortverblijf (106)
Serviceflats (107)
Centra_voor_jeugdzorg (108)
drinkfontein (109)
Carpool_Parkings (110)
Parkeerplaatsen_voor_personen_met_een_handicap (111)
ParkeerGeleidingsRoutes (112)
Avond_parkeren (113)
Woonkantoor (114)
Jeugdverenigingen (115)
Jeugdhuizen en centra (116)
Jongeren Competentie Centrum (117)
Jeugdwerking (118)
huisartsen (119)
Archief (120)
Documentatiecentrum (121)
Erfgoedbibliotheek (122)
Erfgoedvereniging (123)
Levensbeschouwelijk erfgoed (124)
Buurtwinkel (125)
Parkeermakelaar_Verhuurplaatsen_Auto (135)
Parkeermakelaar_Verhuurplaatsen_Moto (136)
Parkeermakelaar_Verhuurplaatsen_Fiets (137)
Ablad_verdeelpunten (138)
Papiermand (139)
Muziekrepetitieruimten (140)
Jeugdfuifzalen (141)
HINDERGEBIED (142)
SAMENTUINEN_COMMUNICATIELAAG (143)
Parkeerautomaten_LEZ_dagpas (144)
VOETGANGERS_AUTOLUWE_ZONES (145)
SOCIAAL_CENTRUM (146)
WELZIJN_GEZONDHEID_ARMOEDE (147)
Zwemmen (151)
Sporthal (159)
Zwemmen (163)
Overdekte_sportlokaties_allemaal (166)
Loopparcours_route (174)
Openlucht_sportlokaties (177)
Sporthal_new (178)
Natuurpuntlabel (179)
plein (180)
Zwembad_new (181)
Aanbod_Vakantieopvang (182)
Textielinzamelpunten (183)
CHE_vecGebied (184)
WINKELSTRAATPRINCIPE (185)
smartzone (186)
KANTON (188)
TOEKOMSTBOOM (190)
TOEGANGSBEPERKING (192)
DISTRICT_2019 (194)
PA_Parkeertariefzones_1042019 (196)
Parkeerautomaten (198)
BEWONERSKAARTZONES_2019 (200)
BUURTCOMPOSTEREN (203)
POP_UP_CONTAINERPARKEN (202)
BUURTSPORTWIJK (204)
SORTEERSTRAAT_ONDERGRONDS_ZONES (206)
GEBEDSHUIS (208)
ZORGPARKING (210)
EVENEMENT_LOCATIES (212)
WANDELROUTES (214)
sorteerstraat_ondergronds_uit_dienst (216)
WANDELROUTES_HOBOKEN (218)
Recyclagepunten (220)
Wijk_EenGezinEenPlan (222)
SCHOOLSTRATEN (224)
Petanqueterreinen (226)
Geplande_Dynamische_verkeerslichten (228)
Dynamische_verkeerslichten_conflictvrij (231)
Dynamische_verkeerslichten_niet_conflictvrij (230)
GROENPLAN_DEURNE (233)
AED (Automatische externe defibrillator) (235)
STRAATOBJECTEN_ZITMEUBILAIR (237)
DEELMOB_DROP_ZONES (242)
DEELMOB_NOGO_ZONES (241)
DEELMOB_NOPARK_ZONES (240)
DEELMOB_SLOW_SPEED_ZONES (239)
WEGENREGISTER_TRAGE_WEG (244)
BUURTSECRETARIAAT (246)
verdeelpunt_zwerfafval (248)
functionele_fietsbewegwijzering_route (251)
SLIMME_AUTODEELPLAATS (252)
ZELFBEDIENINGSLOKET_OVERZICHT (254)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_geel (256)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_oranje (257)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_rood_algemeen (258)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_rood_preventief (259)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_fietspad_rood_GB (260)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_wegen_geel (261)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_wegen_oranje (262)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_wegen_rood_algemeen (263)
Sneeuw_ijzelbestrijding_wintertype_wegen_rood_preventief (264)
digipunten (266)