ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Grootschalige_luchtfoto_2015.tif (ID: 0)

Name: Grootschalige_luchtfoto_2015.tif

Display Field:

Type: Raster Layer

Geometry Type: null

Description: Grootschalige orthofotomozaïek (grondresolutie: 10cm) van de digitale luchtopnamen die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), gelijktijdig met de LiDAR-hoogtegegevens zijn ingewonnen. Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren van digitale fotografische luchtopnamen in het wintervliegseizoen met een grondresolutie beter dan 10cm en, vervolgens, de productie van een orthofotomozaïek met grondresolutie van 10cm. Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) die voor ieder deel van dit gebied in de periode 2013-2015 ingewonnen zijn. Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

Copyright Text: AGIV

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 0

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields: None


Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata