ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Huisnummers (ID: 1)

Name: Huisnummers

Display Field: STRAATNM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Het bestand bevat de huisnummers in Vlaanderen en hun positie. De posities zijn centroïdes van kadastrale percelen, het administratieve percelen en gebouwen volgens het GRB waaraan een huisnummer gekoppeld is. Ook de straatnamen in België zitten in het bestand, inclusief een verwijzing naar de wegen waarop ze slaan voor Vlaanderen en Brussel.

Copyright Text: AGIV

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 2000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata