ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Tramlijnen (ID: 67)

Parent Layer: 2k

Name: Tramlijnen

Display Field: Lijnnummer

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Openbaar vervoer: localisatie van de tramlijnen. Per lijn wordt aangegeven over welke tramverbinding het gaat en volgens welke richting deze tram rijdt.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: De Lijn

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Min Scale: 2000

Effective Max Scale: 1

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata