ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Stedelijke zone (ID: 76)

Parent Layer: 2k

Name: Stedelijke zone

Display Field: naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Begrenzing van het grondgebied van de stad Antwerpen (grootschalig). Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:De stadsgrens werd bepaald op basis van de Kadscan bestanden en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart.

Copyright Text: Digipolis Antwerpen

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Min Scale: 2000

Effective Max Scale: 1

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata