ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: BASIS achtergrondkaart voor Stad in Kaart.
summary: BASIS achtergrondkaart voor Stad in Kaart.
extent: [[2,49],[6,51]]
accessInformation: SSO
thumbnail:
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: De basemap is opgebouwd uit een aantal lagen op verschillende schaalniveaus. Voornamelijk GRB lagen zijn gebruikt, zoals de gebouwen, weginrichting ed. De terreinlagen zijn deels opgebouwd vanuit de Open Ruimte kaart.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Basemap ANTWERPEN
type: Map Service
url: http://ias6338.antwerpen.travel:6080/arcgis/services/P_Publiek/P_basemap_wgs84/MapServer
tags: ["Huisnummers","Kaainummers","Straatnamen","straatnaam","District","Wijk","Weg","Terreinen","Gebouw","tunnels","Spoorrails","Wegmarkeringen","Weginrichtingen","Toegangen"]
culture: nl-BE
name: P_basemap_wgs84
guid: 99C111B7-413C-4BB5-8CF9-B51E07B29C62
spatialReference: Belge_Lambert_1972