ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (P_Publiek/P_basemap_wgs84)

Huisnummers (1)
Kaainummer (2)
Straatnamen (3)
Straatnamen_10k (4)
Waterloop (5)
Straat_GRB_niet_antwerpen (6)
Districten (7)
Gemeenten (8)
Wijken (9)
districten (11)
Wegen (12)
Bedrijvenzone (13)
Luchthaven (14)
Groenzone (15)
Water (16)
Stedelijke zone (17)
districten (19)
Wegen (20)
snelweg snelweg
N-weg N-weg
Brug (21)
Wegzone (22)
Spoorzone (23)
Bedrijvenzone (24)
Luchthaven (25)
Groenzone (26)
Water (27)
Stedelijke zone (28)
districten (30)
Wegen (31)
snelweg snelweg
N-weg N-weg
Wijken (32)
Gebouwen (33)
Brug (34)
Wegzone (35)
Spoorzone (36)
Bedrijvenzone (37)
Luchthaven (38)
Pleinen (39)
Groenzone (40)
Water (41)
Stedelijke zone (42)
districten (44)
Wegen (45)
snelweg snelweg
N-weg N-weg
Spoorrail (46)
Tramlijnen (47)
Gebouwen (48)
Verdieping (49)
Brug (50)
Wegzone (51)
Spoorzone (52)
Bedrijvenzone (53)
Luchthaven (54)
Overige openbare ruimte (55)
Groenzone (56)
Water (57)
Stedelijke zone (58)
districten (60)
Wegopdeling (61)
Longitudiale weginrichting (62)
Hoofdgebouwen (63)
Bijgebouwen (64)
Verdieping (65)
Spoorrail (66)
Tramlijnen (67)
Brug (68)
Wegzone (69)
Spoorzone (70)
Bedrijvenzone (71)
Luchthaven (72)
Overige openbare ruimte (73)
Groenzone (74)
Water (75)
Stedelijke zone (76)
stad (77)
hoofd_weg_OSM_STREETS (79)
secundaire_weg_GRB_WVB (80)
andere wegen andere wegen
autosnelweg autosnelweg
WATER_GRB_WTZ (81)
OSM_LANDUSE (82)
FUSIEGEMEENTEN (83)