ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: grachten_roosters (ID: 640)

Name: grachten_roosters

Display Field: GISID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: De geo-laag "Grachten_Roosters" lokaliseert de roosters die op het grondgebied van de stad Antwerpen liggen. Op basis van vakkennis en luchtfoto's werden deze roosters ingetekend.Deze inventarisatie is niet volledig.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Beheer_en_Onderhoud

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata