ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Water (ID: 15)

Parent Layer: +75k

Name: Water

Display Field: NAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop allegebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRBbevat enkel geografische en kenmerkende informatievan goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en hun inrichting, waterlopen en het wegennetwerk.

Copyright Text: AGIV

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Max Scale: 75001

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata