ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMTS

P_Publiek/P_basemap (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: De basemap is opgebouwd uit een aantal lagen op verschillende schaalniveaus. Voornamelijk GRB lagen zijn gebruikt, zoals de gebouwen, weginrichting ed. De terreinlagen zijn deels opgebouwd vanuit de Open Ruimte kaart.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: SSO

Spatial Reference: 31370  (31370)


Single Fused Map Cache: true

Tile Info: Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 250000

Max Scale: 100

Min LOD: 0

Max LOD: 20

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates