ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Wijken (ID: 9)

Name: Wijken

Display Field: wijknaam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting: Wijkniveau dat gebruikt wordt voor de analyse van omgevingsinformatie. Dit wijkniveau is een niveau tussen districten en statistische sectoren. Iedere wijk is een verzameling van statistische sectoren. Bij de samenstelling werd zoveel mogelijk afgestemd met de wijken van het stedelijk wijkoverleg. Doel: Wijkniveau dat gebruikt wordt voor de analyse van omgevinsinformatie. Aanmaak: De wijkindeling is gebaseerd op statistische sectoren

Copyright Text: BZ/SSO/GIS

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 30000

Max Scale: 10001

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata