ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Luchthaven (ID: 55)

Parent Layer: 10k

Name: Luchthaven

Display Field: type

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Afbakening van de luchthaven op het grondgebied van stad Antwerpen Doel:De afbakening kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid Aanmaak:Op basis van de luchtfoto en de grootschalige basiskaart werd de afbakening van de luchthaven ingetekend. Er is een versnijding gebeurd op de gemeentegrens.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Digipolis Antwerpen

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Min Scale: 10000

Effective Max Scale: 2001

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata