ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Brug (ID: 51)

Parent Layer: 10k

Name: Brug

Display Field: LBLTYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dientals topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop allegebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatievan goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en huninrichting, waterlopen en het wegennetwerk.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: AGIV

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Min Scale: 10000

Effective Max Scale: 2001

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata