ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Parkeertariefzones (ID: 2)

Name: Parkeertariefzones

Display Field: AREACODE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:De laag parkeertariefzones bevat alle parkeertariefzones in Antwerpen. De verschillende polygonen geven de vorm, grootte en tariefzone aan. Het doel van deze laag is de visualisatie van de parkeertariefzones, zodat deze gebruikt kunnen worden bij analyses van parkeersituaties.Doel:Overzicht van de verschillende parkeertariefzones die van kracht zijn op het Antwerpse grondgebied.Aanmaak:De inventarisatie is gebeurd op basis van terreincontrole en het gemeenteraadbesluit (jaarnummer 1213) ‘Parkeerzonering in alle districten’. De inpassing van de laag is gebeurd op basis van de grootschalige gebouwen en wegen.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Mobiliteit

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata