ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: wegsegment_gewenstedoorsteek (ID: 988)

Name: wegsegment_gewenstedoorsteek

Display Field: type

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Laag met delen van wegsegmenten waar doorsteken gewenst zijn in de aanliggende bouwblokken, ofwel om de 50m of om de 100m.Deze datalaag worden jaarlijks in januari geactualiseerd.Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. Deze doorsteekbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen: doorstekenvoor voetganger en fietser, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 of 100m een wegknooppunt voorzien, kan makkelijk gedetecteerd worden aan de hand van de buffers. Als er nog straten, wegsegmenten of grote barrières zichtbaar zijn, dan heb je een doorsteek nodig.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stadsontwikkeling/Ruimte

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 5000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata